Uchazeči o práci podceňují význam znalosti cizích jazyků

Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila výsledky svého průzkumu jazykových znalostí uchazečů o zaměstnání. Z přehledu vyplývá, že úroveň jazykových znalostí většiny testovaných je průměrná až podprůměrná. Nejlepší znalosti prokázali testovaní ve francouzštině, naopak nejméně „jedniček“ dostali kandidáti z angličtiny. Překvapivě nízká je mezi Čechy znalost němčiny, a to i přesto, že trh práce nyní němčinářům nabízí řadu pracovních příležitostí, a to především ve výrobních firmách.

Grafton Recruitment ověřil během prvního pololetí letošního roku úroveň jazykových znalostí bezmála 8 000 uchazečů o zaměstnání. Testování probíhalo s pomocí diagnostického systému iTester, který je bezplatně dostupný na stránkách agentury. Z výsledků vyplývá, že úroveň jazykových znalostí většiny testovaných je průměrná. Tento výsledek odpovídá i průzkumům prováděným v rámci EU, v nichž Česká republika opakovaně vychází jako země, jejíž obyvatelé význam znalosti cizí jazyků mimořádně podceňují a cizí jazyky ovládají nejméně. Česká znalost angličtiny se pravidelně objevuje na posledních místech žebříčků, a alarmující je, že se to týká i jazykové výbavy nejmladší generace.

Hlavní zjištění průzkumu
Téměř tři čtvrtiny všech kandidátů si ověřovalo své znalosti angličtiny. Pouhé půl procento z nich ovládalo testovaný jazyk na výbornou, což je nejméně ze všech testovaných jazyků. Naprostá většina angličtinářů se svými znalostmi pohybovala uprostřed hodnotící škály. Nejlepších výsledků přitom dosahovali testovaní z Plzeňska.
Nejlépe svůj jazyk ovládají testovaní z francouzštiny – více než 17 % z nich zaznamenalo nejvyšší počet bodů a i tady byli nejúspěšnější zájemci o testování z Plzeňského kraje. V případě italštiny, ruštiny i španělštiny bylo poměrně velké množství těch, jejichž jazykové znalosti jsou dosud na minimální úrovni, ale i tady platí, že úroveň jazykové vybavenosti většiny testovaných se pohybuje zhruba uprostřed škály.

Němčinu nejlépe ovládají uchazeči z Prahy a z Plzeňska. Mezi zástupci ostatních krajů, které – podobně jako v případě Západních Čech – sousedí s německy hovořící oblastí, se nenašel nikdo, kdo by tuto řeč ovládal na jedničku. Tato skutečnost je v rozporu s požadavky zaměstnavatelů, především z oblasti automobilového průmyslu. I zde sice přetrvává poptávka po znalosti anglického jazyka, ale stále více společností vyžaduje znalost němčiny. Ta se tak může stát, především v případě uchazečů o zaměstnání z řad absolventů, tím, co rozhodne o jejich úspěchu.
„Absolventi škol patří mezi ty uchazeče o zaměstnání, kteří shánějí práci nejobtížněji. Z našich poznatků vyplývá, že šanci absolventa na získání dobrého zaměstnání jednoznačně zvyšuje znalost cizích jazyků,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment a dodává: „Firmy u absolventů stále postrádají dostatečnou jazykovou vybavenost. I na technických pozicích už je dnes totiž angličtina naprostým standardem a znalost druhého jazyka znamená velkou výhodu.“

O své uplatnění se však nemusí bát ani ti zájemci, kteří ovládají i jiné než hlavní světové jazyky. Česká republika je totiž aktuálně vyhledávanou zemí, kde nadnárodní společnosti otevírají svá centra sdílených služeb, odkud se poskytují finanční, mzdové či technické služby pro pobočky umístěné napříč světadíly. V těchto centrech tedy vznikají atraktivní pozice pro uchazeče se zajímavými a netradičními jazykovými kombinacemi, jako jsou například finština, dánština, švédština, norština, polština či maďarština.

Experti společnosti Grafton Recruitment upozorňují, že dostatečná znalost cizího jazyka je klíčová pro získání dobrého zaměstnání téměř ve všech oborech. Například ve stavebnictví roste poptávka po projektových manažerech se znalostí angličtiny. „Komunikativní znalost cizích jazyků je významným kvalifikačním bonusem,“ konstatuje Jitka Součková a poznamenává: „Z aktuálních dat společnosti Grafton vyplývá, že například stavbyvedoucí s angličtinou si může měsíčně vydělat až o třetinu více, než jeho kolega, který anglicky neumí.

Systém iTester , který agentura Grafton Recruitment pro jazykové testování svých kandidátů využívá, obsahuje databázi testovacích otázek, které prověřují používání jazyka, porozumění čtenému textu, porozumění poslechu a písemný projev. Zájemci se testují na škále A1-C2 (A1 nejhůře, C2 nejlépe). Garantem vysoké úrovně používané sady testů je Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Testy byly vytvořeny týmem zkušených učitelů jazykových škol a pedagogů Masarykovy univerzity v Brně. Všechny testy prošly korekturami rodilých mluvčích. Systém vyvinula společnost Nolama.cz.