Průzkum Grafton: ČR patří k nejatraktivnějším destinacím pro centra sdílených služeb

Region střední a východní Evropy (CEE) patří již několik let k vyhledávaným destinacím pro centra podpůrných a sdílených služeb (SSC/BPO). Z průzkumu, který realizovala personální agentura Grafton Recruitment mezi 250 společnostmi z daného sektoru a regionu, mimo jiné vyplývá, že tomu vedle vhodné lokality nahrává i akceptovatelná cena práce a dostupnost kvalitní pracovní síly. Zatímco personalisté v České republice považují za největší výzvu nalézt odpovídajícího uchazeče během co nejkratší doby, na Slovensku kladou důraz spíše na získání těch správných talentů.

Více než 70 % společností zapojených do průzkumu vzniklo v regionu CEE v letech 2004 až 2010. Nejvyšší nárůst SSC center byl přitom zaznamenán v Polsku. Zajímavostí je, že až 50 % společností se etabluje mimo hlavní města, v České republice a v Polsku je to dokonce téměř 70 %.

„Při rozhodování o umístění centra jsou pro společnosti relevantní zejména 3 faktory: cena práce, dostupnost pracovní síly a lokalita,“ říká Martin Ježek, Business Development Director tuzemského zastoupení společnosti Grafton Recruitment a dodává: „Nezanedbatelným faktorem při rozhodování o umístění centra bývá i existence jiného provozu společnosti v dané zemi.“

Výzvou je rychlost náboru a dostupnost zájemců

Oproti období před pěti lety nyní centra sdílených služeb reportují vyšší kvalitu přijímaných kandidátů a pozitivně hodnotí i jejich schopnost začlenit se do kultury organizace. Nadále však zůstává velkou výzvou rychlost náboru a dostupnost těch správných lidí. Do popředí zájmu personalistů se proto stále více dostává i motivace zaměstnanců a důraz na rozvoj talentů, kterými centra disponují.

I když největší motivací zaměstnanců je především finanční ohodnocení, firmy v regionu CEE se snaží zvýšit angažovanost pracovníků především tím, že jim nabízejí další možnosti osobního rozvoje a vzdělávání (82 %), individuální přístup (59 %) a v neposlední řadě i nefinanční benefity (29 %).

Naprosto nezbytným předpokladem úspěchu uchazeče o práci v centru sdílených služeb je perfektní znalost minimálně jednoho světového jazyka. K angličtině se přidávají další jazyky, hlavně němčina, francouzština, španělština, ruština, polština, vlámština a skandinávské jazyky.

Sektor se vyznačuje vysokou mírou fluktuace

Jakkoli je trh SSC/BPO center stále rostoucí – svědčí o tom fakt, že až 80 % dotazovaných společností zaznamenalo v posledních 12 měsících nárůst počtu zaměstnanců – vyznačuje se zároveň poměrně vysokou fluktuací. Ta je u necelé poloviny dotazovaných společností vyšší než 13 %. Mnozí představitelé center však deklarují, že tento trend většinou neovlivňuje chod společnosti a berou ho jako fakt, s nímž je třeba počítat.
„Nejnižší fluktuaci lze zaznamenat ve společnostech, které rostou,“ upozorňuje Martin Ježek a pokračuje: „Celá čtvrtina respondentů vykázala v loňském roce maximálně 5 % fluktuaci, přičemž ještě před dvěma lety tuto hodnotu deklarovalo jen desetina z nich. Nižší fluktuací se vyznačují také centra umístěná v menších městech, resp. mimo hlavní města.“

K nejčastěji uváděným důvodům odchodu zaměstnanců patří ve všech dotazovaných zemích lepší nabídka práce v jiné společnosti. Hned za ní následuje nedostatečná možnost kariérního růstu a následně příliš monotónní práce. Zajímavostí je i to, že jako čtvrtý nejčastější důvod, který se v minulosti v průzkumu neobjevoval, je uváděna nespokojenost společnosti s výkonností zaměstnance.

Jednotlivé funkce se postupem času diferencují

Průzkum se rovněž zaměřil na souvislost mezi velikostí centra a počtem funkčních oblastí, které centrum zastřešuje. Analýza ukázala, že s růstem velikosti centra stoupá i rozptyl funkčních oblastí. Zatímco centra do 200 zaměstnanců uvádějí zastoupení tradičních funkčních oblastí (převážně finančních a účetních oblastí, IT a administrativa), centra s 1000 a více zaměstnanci se zaměřují i na méně tradiční funkce (nákup, obchod, marketing, lidské zdroje a jiné). Trend přitom ukazuje, že centra, která vznikala v posledních letech, zastupují již od svého počátku více funkčních oblastí, než tomu bylo v minulosti.

Navzdory neustálému růstu tohoto odvětví v regionu CEE se stávající centra setkávají i s méně příjemnou stránkou byznysu, a to s nutností přesunu některých funkcí center do jiných zemí. Ukázalo se, že za poslední rok má zkušenost s tzv. transition out až 30 % firem.

„Důvodem přesunu jsou nižší provozní náklady v nové destinaci, outsourcing funkcí jiné společnosti, ale může to být i nespokojenost s výkonností v dané zemi,“ konstatuje Martin Ježek a podotýká: „Až 60 % center, které čelily v posledních 12 měsících přesunu funkcí, využilo pro své zaměstnance odbornou pomoc formou služby outplacement, což nakonec pomohlo zlepšit image společnosti jak mezi jejími zaměstnanci, tak i na pracovním trhu.“

Centra významně přispívají k zaměstnanosti v regionu
Z analýzy získaných dat lze usuzovat, že sektor SSC/BPO center bude v regionu CEE i nadále růst. Stávající centra se budou více zaměřovat na zlepšení svých interních procesů a efektivity, jakož i na kontinuální práci s talenty, kterými disponují, a které jsou klíčové pro stabilizaci týmů a převzetí nových funkcí.
„SSC/BPO sektor je i nadále jedním z nejdynamičtějších sektorů v regionu CEE, s dlouhodobě velkým potenciálem a vlivem na zaměstnanost,“ dodal Martin Ježek.